Prosiectau GCT

Yn ychwanegol i ddarparu’r rhaglen Llywodraeth Cymru – Cymunedau’n Gyntaf, mae GCT yn rhedeg nifer o brosiectau eraill gyda phobl leol:

Dusty-Forge-Open-Day

Ein Lle: Dusty Forge

Mae’r cartref newydd GCT yn cynnig cyfle cyffrous i bobl leol i gymryd rhan mewn cynllunio a rhedeg amrywiaeth o weithgareddau o’r ganolfan.

Dusty Forge

Ace65

Amser ar Waith

Banc Amser Cymunedol sydd yn rhedeg yn Drelái, Chaerau, Tyllgoed a Pentrebaen. Gellir ennill credydau amser drwy gyfrannu amser tuag at eich cymuned.

AMSER AR WAITH

6

Llysgenhadon Cymunedol

Mae’r Prosiect Llysgennad Cymunedol yn anelu i godi ymwybyddiaeth am wasanaethau fydd yn gallu gwella eich iechyd meddyliol a corfforol.

LLYSGENHADON CYMUNEDOL

CAER

Treftadaeth CAER

Mae GCT wedi uno gydag archeolegwyr o Brifysgol Caerdydd, preswylwyr lleol ac ysgolion lleol i ddechrau’r Prosiect Ailddarganfod Treftadaeth Trelái a Chaerau (CAER). Bwriad y prosiect yw archwilio hanes ac archeoleg y maestrefi yng Nghaerau a Threlái o’r oes gynhanes i fyny at y fodern, gan helpu cysylltu’r gymuned gyda’i dreftadaeth ac i ddatblygu cyfleoedd addysgiadol.

TREFTADAETH CAER

Cardiff and Vale CitizensDinasyddion Caerdydd a’r Fro

Mae GCT yn aelod o Ddinasyddion Caerdydd a’r Fro, cynghrair amrywiol o gymunedau’n uno am bŵer, cyfiawnder cymdeithasol a lles pawb. Ein datganiad gweledigaeth yw creu Caerdydd a’r Fro sydd yn deg ac yn gyfiawn ble mae gwerthoedd a phrofiadau’r gymdeithas sifil yn cael effaith ar benderfyniadau gan y pwerus.

DINASYDDION CAERDYDD A’R FRO

Energy ProjectProsiectau Egni

Cyngor egni cartref am ddim fydd yn eich helpu chi i gymryd rheolaeth dros eich costau egni. Rydym yn cynnig ymweliadau cartref, sesiynau galw heibio yn ogystal â sesiynau gwybodaeth gymunedol drwy aelodau hyfforddedig GCT a’n tîm o’n hyrwyddwyr egni cymunedol.

PROSIECTAU EGNI

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

X