Prosiect Egni

Cyngor Egni GCT

“Fe fydden ni’n argymell ymweliad egni cartref GCT. Mae’n rhad ac am ddim ac mae’r cyngor yn ardderchog, yn yr achos gyntaf fe wnaethon ni arbed £232 y flwyddyn ers i  ni newid darparwr ar ôl ddefnyddio gwefan cymharu gyda’u help nhw. Fe wnaethon nhw amnewid ein bylbiau a gwneud awgrymiadau eraill. Gwasanaeth Ardderchog.”

Anne, Preswylydd Caerau

Beth?

Newyddion Da! Mi roedd GCT yn enillydd gwobr Ymarfer Gorau yn Effeithlonrwydd Egni (NEA).

Cadwch yn glyd, cadwch yn iach ac arbedwch arian

Cyngor egni cartref am ddim sydd yn eich helpu chi i gymryd rheolaeth dros eich costau egni. Rydym yn cynnig ymweliadau cyngor cartref, sesiynau glaw-heibio wythnosol a sesiynau gwybodaeth gymunedol gyda staff  hyfforddedig GCT a thîm o Bencampwyr Egni Cymunedol. Mae ein cymorth egni diduedd yn gallu helpu i chi arbed punnoedd ar eich biliau.

Cyllidwyd y prosiect gan Gymunedau’n Gyntaf er mwyn cynnig cyngor arbed arian a chymorth i bob preswylydd yn Drelái, Caerau a Phentrebaen yng Nghaerdydd.

Cewch gipolwg ar y fideo byr yma i ddarganfod mwy.

Edrychwch ar dudalen Facebook Egni GTC am ragor o wybodaeth, awgrymiadau a chyngor.

Sut allwn ni helpu?

  • Deall eich biliau egni
  • Helpu i chi delio gyda darparwyr
  • Ffyrdd o dalu am eich egni a sut i newid hynny
  • Newid eich darparwyr egni a thariffau er mwyn cael y fargen orau
  • Helpu gyda rheoli dyledion tanwydd
  • Ffyrdd o arbed egni yn y cartref
  • Ceisio am y cynllun Disgownt Cartref Twym (werth £140 / y flwyddyn)
  • Arian tuag at welliannau arbed egni yn y cartref
  • Teclynnau arbed egni ar gael am ddim
ACE staff and volunteers out in the community on a streetace energy session.

Staff GCT a gwirfoddolwyr allan yn y gymuned ar gyfer sesiwn egni drwy GCT ar y Stryd.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

X