ACElogo-square-green-blank-outlines-smlweb

Blog

Job Vacancy – Working Well Senior Development Officer

ACE Vacancies image

Working Well Senior Development Officer

Hours: 22.5 hours per week

Salary: £25,500 + £1,000 ex gratia payment per annum (pro rata)

Start date: January 2019

End date: 31st March 2020 with possible extension to 31st March 2023

Location: Ely / Caerau, Cardiff

Summary:

Action in Caerau and Ely (ACE) is looking to recruit a Senior Development Officer who will lead the delivery of our new Working Well project.  Working Well is funded through the Big Lottery’s Helping Working Families programme, which seeks to co-produce responses to in-work poverty through supporting and developing local action.

Closing date:  Completed applications forms to be received by 7th December 2018, 5pm

Interviews: Interviews will take place in Ely / Caerau, Cardiff, Wednesday 19th December 2018

Application forms and full job description available at www.aceplace.org/job-vacancies/ or email recruitment@aceplace.org.  Please include your name and post title in the subject and indicate if you require this information in Welsh.

Please email completed applications to recruitment@aceplace.org  or send hard copy to:

We regret that we will only be able to give feedback to short-listed applicants.

 

Uwch Swyddog Datblygu Gweithio’n Dda

Oriau: 22.5 awr yr wythnos

Cyflog: £25,000 + tâl cydnabyddiaeth o £1,000 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad dechrau: Ionawr 2019

Dyddiad gorffen: 31 Mawrth 2020 gydag estyniad posibl hyd at 31 Mawrth 2023

Lleoliad: Trelái / Caerau, Caerdydd

Crynodeb:

 Mae Gweithredu yng Nghaerau a Threlái (GCT) eisiau penodi Uwch Swyddog Datblygu a fydd yn arwain ar gyflwyno ein prosiect newydd sef Gweithio’n Dda. Ariennir Gweithio’n Dda trwy raglen Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio’r Gronfa Loteri Fawr, sy’n ceisio cyd-gynhyrchu ymatebion tuag at dlodi mewn gwaith trwy gefnogi a datblygu gweithredu lleol.

Dyddiad cau: Ffurflenni cais sydd wedi’u cwblhau i’w derbyn erbyn 7 Rhagfyr 2018, 5pm

Cyfweliadau: Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal yn Nhrelái / Caerau Caerdydd ar ddydd Mercher 19 Rhagfyr 2018

Mae ffurflenni cais a disgrifiad swydd llawn ar gael arwww.aceplace.org/job-vacancies/ neu anfonwch e-bost at recruitment@aceplace.org. Dylech gynnwys eich enw a theitl swydd yn y blwch testun a nodi os ydych eisiau derbyn y wybodaeth hon yn y Gymraeg.

 

Anfonwch geisiadau sydd wedi’u cwblhau dros e-bost at recruitment@aceplace.org neu anfonwch gopïau papur at:

GCT (Gweithredu Caerau Trelái)
Our Place Dusty Forge
460 Cowbridge Road West
Caerdydd
CF5 5BZ
Mae’n ddrwg gennym mai dim ond i ymgeiswyr ar y rhestr fer y gallwn gynnig adborth.

Share this news!

More to explore

Scroll to Top