Gwirfoddolwyr

Gwirfoddoli

Mae GCT yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli sydd yn bell o brofiadau gwirfoddoli arferol. Rydym yn gweithio gyda’r gwirfoddolwyr i gyd-ddatblygu rôl iddynt gyda’n gilydd. Mae hwn yn esiampl o’r ffordd gyfrannol mae GCT yn gweithio, i’r gwirfoddolwr a’r sefydliad ei hunan. Mae GCT wedi’i hadeiladu ar gryfderau unigolion ac yn cynnig y cyfle i ddatblygu ac i’w grymuso er mwyn cyrraedd eu potensial.

Gweithgareddau megis:

  • Sefydlu neu gefnogi grŵp cymunedol,
  • Mynychu cyrsiau cymunedol,
  • Cydweithio i godi ymwybyddiaeth am GCT,
  • Adeiladu gardd gymunedol gyda’n gilydd,
  • Cefnogi a thyfu’r gymuned,
  • Hybu balchder yn eich ardal leol gyda gweithgareddau glanhau.

A llawer, llawer fwy – a gellir ennill Credydau Amser trwy gymryd rhan!

Am ragor o wybodaeth am wirfoddoli a sut yr allech gymryd rhan, cysylltwch â’r tîm GCT ar 02920 003132 (Swyddfa’r Hyb Cymunedol Trelái a Chaerau), 02920 003710 (Ein Lle: Dusty Forge) neu e-bostiwch ni ar info@elycaerau.com

Astudiaethau Achos

Volunteers of the Growing Club at the Community Garden. Gwirfoddolwyr o’r Grŵp Tyfu yn yr Ardd Gymunedol

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

X