This is a repeating event

Communities for Work (Dusty Forge)

27feb(feb 27)10:00 am02mar(mar 2)3:00 pmCommunities for Work (Dusty Forge)

Event Details

Dewch i drafod gyda’n Swyddog Cymorth Dosbarthu a fydd yn eich arwain i naill ai ein Cynghorwyr Cyflogaeth, Mentor Oedolion neu Fentor Ieuenctid, fydd yn gallu eich helpu chi i daclo unrhyw rhwystron i waith neu hyfforddiant. Medrwn ni eich helpu gyda sgiliau chwilio am swyddi, adnewyddu eich CV, gwella ar eich technegau cyfweliad, darparu broceriaeth cyflogaeth yn ogystal â ‘Cyfrifiad Elwach’.

Come and talk to our Triage Support Officer who will guide you to one of our Employment Advisers, Adult Mentor, or Youth Mentor, who can help you to tackle any barriers to work or training. We can help with job search skills, updating CV’s, improving interview techniques, providing employment brokerage as well as providing “Better off Calculations”.

Time

February 27 (Monday) 10:00 am - March 2 (Thursday) 3:00 pm

Location

Ely Caerau Communtiy Hub

Cowbridge Road West, CF5 5BQ

Scroll to Top