Dinasyddion Caerdydd a’r Fro

Mae GCT yn aelod o Ddinasyddion Caerdydd a’r Fro, cynghrair amrywiol o gymunedau’n uno am bŵer, cyfiawnder cymdeithasol a lles pawb. Ein datganiad gweledigaeth yw creu Caerdydd a’r Fro sydd yn deg ac yn gyfiawn ble mae gwerthoedd a phrofiadau’r gymdeithas sifil yn cael effaith ar benderfyniadau gan y pwerus.

Mae Dinasyddion yn hyfforddi unigolion o undebau, grwpiau ffydd, ysgolion, prifysgolion, elusennau a sefydliadau cymunedol i weithredu am newid. Rydym yn gynghrair annibynnol, sydd wedi’i chyfarwyddo ac yn eiddo’r sefydliadau sy’n aelodau. Rydym yn amhleidiol ac nad ydym yn cymryd cyllideb y llywodraeth. Rydym yn perthyn i Ddinasyddion Cymru, Dinasyddion y DU a’r Sefydliad Ardaloedd Diwydiannol.

Mae GCT helpu arwain ymgyrch Dinasyddion Caerdydd a’r Fro dros gyflogaeth gyflog byw. Mae GCT yn gyflogwr cyflog byw cofrestredig.

Ed Milliband yn annerch aelodau Dinasyddion y DU yn eu cynulliad cyn yr etholiad.

Ed Milliband yn annerch aelodau Dinasyddion y DU yn eu cynulliad cyn yr etholiad.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

X