Ymweliadau Egni Cartref

Ymweliadau Egni Cartref

I archebu Ymweliad Egni Cartref, cysylltwch â Corey McDevitt ar 02920 003132, 07885 914074 neu e-bostiwch coreymc@elycaerau.com

Gwirfoddolwyr Hyfforddi Egni yn helpu preswylwyr i arbed arian!

Gwiriwch os ydych chi ar eich tariff egni gorau yma

Mae GCT yn rhedeg gwasanaeth cyngor egni cartref am ddim, gan roi cymorth ymarferol i’ch helpu chi i gymryd rheolaeth dros eich costau egni.

Mae’r ymweliadau cartref yn cael eu cynnal gan gynghorwyr hyfforddedig fydd yn wneud archwiliad egni ar eich cartref ac yn rhoi cymorth ymarferol i chi am arbed arian. Mae’r ymgynghorwyr yn arbenigwyr egni annibynnol a diduedd sydd yn gallu helpu gyda:

  • Archwilio eich defnydd egni yn y cartref a chrybwyll camau gweithredu sydd yn fwyaf tebygol o arbed arian i chi.
  • Sicrhau eich bod chi’n derbyn y cymorth ariannol yr ydych gyda’r hawl iddynt. Mae hwn yn gynnwys y Disgownt Cartref Twym (werth £140 / blwyddyn), rhyddhad dyled tanwydd grantiau ar gyfer gwelliannau arbed egni ar gyfer eich cartref.
  • Cael y fargen gorau ar eich egni a help wrth amnewid eich tariff a’ch dulliau talu.

Mae’r ymweliadau am ddim i unrhyw unigolyn sydd yn byw yn Drelái, Caerau a’r Tyllgoed / Pentrebaen ac fel arfer yn para am 1 – 1 ½ awr. Fe allwn ni trefnu am amser sydd i’ch siwtio chi.

Pecynnau Arbed Egni

Mae pawb sydd yn cael ymweliad cartref yn derbyn pecyn llawn teclynnau arbed egni (werth tua £40) am ddim.  Mae’r eitemau sydd yn y pecyn yn dibynnu ar beth sydd angen arnoch, ond maent fel arfer yn cynnwys:

  • Bylbiau Egni Isel – rydym yn darparu’r dechnoleg fwyaf diweddar, gyda bylbiau LED sydd yn fwy llachar ac yn is yn ei defnydd egni na bylbiau effeithlon egni traddodiadol
  • Panel Rheiddiadur – yn adlewyrchu 95% o’r gwres wastraff wrth gefn y rheiddiadur yn ôl i’r ystafell
  • Plygiau rheoli o bell – yn troi eich offer i ffwrdd wrth y plwg i atal gwastraff egni trwy eu gadael nhw ar standby
  • Deunyddiau Gwrth-ddrafft – yn helpu chi i gadw eich cartref yn glyd ac yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr ar eich biliau gwres.
  • Monitor Trydan – helpu i chi weld faint yr ydych chi’n ei wario a pha offer sy’n defnyddio’r fwyaf

 Corey ydw i. Rydw i’n byw yng Nghaerau Inline images 1ac rwyf wedi bod yn gweithio ar
brosiect Cyngor Egni Cartref GCT am y 9 mis diwethaf.   Y peth gorau am wneud yr ymweliadau ymgynghori yw teimlo eich bod chi wedi gwneud gwahaniaeth go iawn drwy helpu pobl i arbed arian ar eu costau egni.

Mae pobl fel arfer yn credu does dim byd maent yn gallu gwneud am gostau cynyddol eu biliau egni, ond drwy’r prosiect yma fe allwn ni helpu unigolion i gymryd camau ymarferol i ddefnyddio llai o egni ac i gael bargen well oddi wrth eu darparwyr egni.

 

I archebu ymweliad cartref cysylltwch â Corey neu Sam ar 02920 003132               E-bost: samfp@elycaerau.com

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

X