Staff

O’r chwith i’r dde – Simon Murray, Becky Wright, John Hallett, Sam Froud-Powell, Helena Jones, Dave Horton, Ruth McDonald, Nerys Sheehan, Michelle Powell, Dean Jones, Fiona Robinson, Taela-Mae Davies, Rachel Davies, Carey Davies, Nicola Brydon, Donna Hurley, Linsay Jones, Hazel Cryer, Tazmin Rowe-Anthony, Hasan Roap, Julie Evans, Becki Donaldson and Carly Whelpley.

Am ragor o fanylion aelodau staff, weler y dudalen Cymunedau’n Gyntaf.

 

Rolau’r Staff

Simon Murray

Mentor Cyflogaeth Ieuenctid

John Hallett

Rheolwr Clwstwr

Sam Froud-Powell

Swyddog Egni Cymunedol

Helena Jones

Llais Cymunedol

Dave Horton

Rheolwr Ddatblygiad GCT /Cydlynydd Datblygiad Cymunedol

Ruth McDonald

Cydlynydd Ysgolion Ffederasiwn a Dysgu Cymunedol

Nerys Sheehan

Gweithiwr Cynorthwyo Datblygiad

Michelle Powell

Dirprwy Rheolwr Clwstwr / Cydlynydd Menter

Fiona Robinson

Gweinyddwr Rhaglen / Rheolwraig y Swyddfa

Taela-Mae Davies

Swyddog Cyfranogiad Cymunedol / Cydlynydd Datblygiad Cymunedol

Carey Davies

Swyddog Cyfranogiad Cymunedol / Swyddog Datblygu Chwarae 

Nicola Brydon

Swyddog Ffocws Cymunedol ar Ysgolion

Donna Hurley

Swyddog Dysgu Cymunedol i Oedolion

Linsay Jones

Ymgynghorydd Cymunedau Am Waith

Hazel Cryer

Cydlynydd Iechyd a Lles

Tazmin Rowe-Anthony

Swyddog Cyfathrebu a Monitro

Hasan Roap

Swyddog Cyllid

Julie Evans

Cynorthwyydd Gweinyddol

Becki Donaldson

Swyddog Dysgu Teuluol

Carly Whelpley

Swyddog Lles Meddyliol Cymunedol

Corey McDevitt

Cynorthwyydd Ymgynghorol Egni

Denise Farrant

Swyddog Iechyd Cymunedol (Bwyta Iach a Gweithgareddau Corfforol)

Sam Holt

Swyddog Iechyd Cymunedol (Tyfiant Cymunedol) 

George Keane

Gweithiwr Cynorthwyo Datblygiad

Share this!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

X