Sefydliad GCT

Cyflwyniad

Mae GCT (GWEITHREDU YNG NGHAERAU A THRELÁI) yn elusen gymunedol a gafodd ei ddatblygu gan breswylwyr Trelái a Chaerau yn Orllewin Caerdydd, sydd o hyd yn ei rhedeg ac eiddo arno.

Facebook – Trelái a Chaerau a Tyllgoed Pentrebaen

Twitter – Trelái Caerau

Ffurflen Aelodaeth GCT
circleimages

Ein Breuddwyd

Mae ein breuddwyd yn gynnwys cymuned hapus ac iach, un a nodweddwyd gan ei gydweithredu, cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol. Rydym yn credu fod gan bob unigolyn o fewn ein cymuned rhywbeth unigryw i gyfrannu. Mae dros 700 o aelodau yn gyfranogwyr actif yn cyfrannu at droi’r breuddwyd hwn yn realaeth. Mae GCT yn elusen gofrestredig.

 

Credoau a dull gweithredu GCT

Credoau a dull gweithredu GCT (Ymrwymedig i Drelái a Chaerau, gweithio gyda phobl leol, mae gan bawb rhywbeth i’w gyfrannu)  

Mae ein hymdrechion wedi’u seilio ar y CREDOAU isod:

  • Pobl leol sy’n adnabod ardal yr orau
  • Mae gan bawb rhywbeth unigryw i’w gyfrannu
  • Dylai gyfraniad bawb eu gwerthfawrogi’n gyfartal
  • Ni ddylai tlodi cael ei dderbyn fel ffaith bywyd
  • Dylai gyfiawnder cymdeithasol cael ei herio a’i newid

 

Cefndir a hanes GCT

Fe ddaeth GCT i’r amlwg drwy waith ddatblygiad cymunedol oedd yn digwydd fel rhan rhaglen Llywodraeth Cymru – Cymunedau’n Gyntaf. Gweithiodd staff a phobl leol gyda’i gilydd i greu rhwydwaith o unigolion actif a grwpiau cymunedol. Wedi’u huno roeddynt yn gweithio’n galed i wella bywyd yn Drelái a Chaerau ac roeddynt yn wneud cynnydd arwyddocaol.

Lansiwyd y sefydliad yn 2011 i sicrhau fod y gwaith hanfodol yma’n parhau wedi diwedd unrhyw raglen lywodraethol. Roedd yna ddymuniad i greu sefydliad credadwy, wedi’i rhedeg gan bobl leol, fydd yna’n gallu arwain at fentrau adfywio a thrafod gydag awdurdod i’r rhai sydd yn gwneud penderfyniadau.

Yn Chwefror 2013 cymerodd GCT rheolaeth dros Gymunedau’n Gyntaf yn Orllewin Caerdydd. Ers hynny mae’r bwrdd cyfarwyddwyr wedi datblygu cynllun strategol sydd yn tanlinellu sut mae’r sefydliad yn bwriadu gwneud gwahaniaeth go iawn ac i ddod yn gynaliadwy cyn i raglen Cymunedau’n Gyntaf orffen. Cyflogwyd Rheolwr Ddatblygiad rhan amser (Dave Horton) i weithio gyda’r bwrdd a’r aelodau i sicrhau bod y cynllun hwn yn dod yn realaeth.

Share this!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

X