Prosiect Treftadaeth CAER

CAER Heritage volunteers mark out the remains of an Iron Age roundhouse

Gwirfoddolwyr yn amlinellu gweddillion Tŷ Crwn Oes y Haearn

Mae GCT wedi uno gydag archeolegwyr o Brifysgol Caerdydd, preswylwyr lleol ac ysgolion lleol i ddechrau’r Prosiect Ailddarganfod Treftadaeth Trelái a Chaerau (CAER). Bwriad y prosiect yw archwilio hanes ac archeoleg y maestrefi yng Nghaerau a Threlái o’r oes gynhanes i fyny at y fodern, gan helpu cysylltu’r gymuned gyda’i dreftadaeth ac i ddatblygu cyfleoedd addysgiadol.

Mae’r Prosiect Treftadaeth CAER yn rhedeg pob math o weithgareddau hwylus, gyda llawer yn canolbwyntio ar Fryngaer Oes yr Haearn yng Nghaerau ble yr ydym yn cynnal ein Cloddiadau Archeolegol blynyddol gyda phobl leol yn cymryd rhan– Am ragor o wybodaeth ymwelwch â www.caerheritageproject.com

Yn 2014, bu’r Prosiect Treftadaeth CAER yn yr enillydd cyffredinol ‘Engage’ oddi wrth y Canolfan Cenedlaethol dros Gydlynu Ymgysylltiad Cyhoeddus.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

X