Gwirfoddoli

Mae popeth mae GCT yn ei wneud o amgylch anghenion a gofynion pobl leol, ac mae yna nifer o ffyrdd all aelodau’r gymuned gyfrannu. Mae pob gwirfoddolwr yn derbyn credydau amser am eu hymdrechion. Mae llawer ohonynt yn disgrifio’r amrywiaeth o fuddion o ganlyniad gwirfoddoli, gan gynnwys cynyddiad mewn hunanhyder, ffrindiau newid, cynyddiad mewn sgiliau, yn ogystal â rhagolwg mwy positif ar eu cymunedau. Darllenwch straeon am ein gwirfoddolwyr yma. Mae’r cyfleoedd gwirfoddol sydd ar gael ar hyn o bryd yn gynnwys:

Llysgennad Cymunedol

Mae’r Prosiect Llysgennad Cymunedol yn bwriadu helpu pobl leol gwybod am, mynychu, ddylanwadu a chael buddion oddi wrth wasanaethau fydd o bosib yn gallu gwella’u hiechyd meddyliol a corfforol.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Helena ar helenaj@elycaerau.com neu 02920 003132.

Ein Lle: Dusty Forge. (Derbynnydd a swyddog gweinyddol)

Canolfan cymunedol prysur yw Ein Lle: Dusty Forge yng nghanol Trelái, ac yn gartref newydd i GCT. Mae angen gwirfoddolwyr er mwyn croesawi ymwelwyr, cymryd galwadau ffôn, rheoli archebion ystafelloedd ac i ddelio gyda thasgau gweinyddol syml ond hanfodol. Fe fyddech yn rhan o dîm cyfeillgar ac yn derbyn cyflwyniad i’r swydd yn ogystal â chymorth parhaus.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Dave ar daveh@elycaerau.com neu 02920 003710.

Ein Lle: Caffi Cymunedol

Mae aelodau a staff GCT ar hyn o bryd yn datblygu caffi newydd, iach a fforddiadwy, sydd hefyd yn cynnig gwasanaeth cludfwydydd o fewn Ein Lle: Dusty Forge. Mae angen gwirfoddolwyr i gynllunio, i baratoi’r bwyd yn y gegin, i ddarparu bwyd i gwsmeriaid, i gymryd arian ac i lanhau’r ardaloedd gegin a chaffi. (Mae cymhwyster glendid bwyd yn hanfodol ar gyfer gweithio yn y gegin, ond gallwn ni o bosib trefnu hyfforddiant).

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Denise ar denisef@elycaerau.com neu 02920 003132.

Ein Lle: Tasgau Cynnal a Chadw Sylfaenol

Canolfan cymunedol prysur yw Ein Lle: Dusty Forge yng nghanol Trelái, ac yn gartref newydd i GCT. Mae angen gwirfoddolwyr ar sail achlysurol i gario allan tasgau cynnal a chadw sylfaenol. Fe fydd angen ond ychydig o brofiad/arbenigedd. Fe fydd cyflwyniad i’r swydd a chymorth parhaus ar gael.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Dave ar daveh@elycaerau.com neu 02920 003710.

 

I ddarganfod pa gyfleoedd gwirfoddoli arall sydd ar gael, edrychwch ar Lyfryn Credydau Amser GCT Haf 2015. Fe fydd y llyfryn hwn yn dangos i chi cyfleoedd eraill sydd ar gael er mwyn ennill Credydau Amser, a ble allech chi eu gwario nhw.

Share this!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

X