Ein Lle: Dusty Forge

Mae GCT wedi camu mewn i achub y Dusty Forge, tirnod eiconig yn Drelái oedd yn wynebu dyfodol ansicr o ganlyniad y toriadau i wasanaethau’r cyngor. Mae’r “Dusty” wedi’i adfywio fel cyfleuster cymunedol prysur, gydag enw newydd– “Ein Lle: Dusty Forge”.

 

Mae’r cartref newydd GCT yn cynnig cyfle cyffrous i bobl leol i gymryd rhan mewn cynllunio a rhedeg amrywiaeth o weithgareddau o’r ganolfan. Mae gwirfoddolwyr a staff wedi bod yn brysur yn paratoi’r adeilad i ddarparu caffi cymunedol, a phrosiectau celf a hyfforddiant. Fe fydd yr adeilad hefyd yn gartref i brosiect cyntaf ‘Men in Sheds’ o fewn Caerdydd.

 

Mae yna hen ddigon o bethau i chi gynorthwyo o fewn Ein Lle: Dusty Forge. Mae’r amryw o rolau posibl i wirfoddolwyr yn gynnwys: gweinyddu, cynnal a chadw tiroedd, croesawi a chefnogi ymwelwyr, peintio ac addurno a llawer fwy, gwelwch ein tudalen gwirfoddoli am ragor o gyfleoedd gwirfoddol. Os oes diddordeb gyda chi, cysylltwch â Dave ar daveh@elycaerau.com neu ffoniwch 02920 003710.

ACE staff and volunteers settle in at the their new home

Staff a gwirfoddolwyr GCT yn setlo yn eu cartref newydd

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

X