Dod yn aelod GCT

Gall unrhyw unigolyn sydd yn byw o fewn (neu sydd gyda diddordeb mewn) Trelái a Chaerau, ac yn cefnogi aneliadau’r sefydliad, yn gallu bod yn aelod.

Y Buddion: Pan yr ydych yn ymuno â GCT rydych yn dod yn aelod Amser ar Waith hefyd yn awtomatig, sydd yn golygu eich bod yn gallu ennill credydau amser ar gyfer eich ymdrechion o fewn y gymuned. Gall aelodau sydd dros 18 mlwydd oed pleidleisio yn Gyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol (CCB) ac yn gallu rhoi ei hunan ymlaen ar gyfer etholiad i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr. Mae pob aelod cofrestredig yn derbyn gwahoddiad i’r CCB gyda gwybodaeth ar wneud enwebiadau i’r bwrdd.

Gofynnir i bob aelod i wneud yr addewid isod:

 

Byddaf yn…

Gweithio gydag eraill i wneud Trelái a Chaerau yn lle anhygoel i fyw

Cadw’r strydoedd a’r parciau rydym yn rhannu fel cymuned mewn cyflwr da

Trio fy ngorau i hybu fy nheulu, ffrindiau a chymdogion i wneud hwn hefyd

ACE members enjoying a bike ride.

Aelodau GCT yn mwynhau taith feicio i Bae Caerdydd

I ddod yn aelod GCT, llenwch y Ffurflen Aelodaeth GCT ac e-bostiwch ef at info@elycaerau.com neu dewch â’r ffurflen i swyddfa GCT yn Hyb Cymunedol Trelái a Chaerau, Heol Orllewinol y Bont-faen, Trelái, Caerdydd, CF5 5BQ.

Share this!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

X