Cyhoeddiadau GCT

Adroddiad Blynyddol GCT 2014 – 2015

Mae’r ddogfen hwn yn gynnwys gwybodaeth ynglŷn â’r bwrdd cyfarwyddwyr GCT, aelodau staff, gwirfoddolwyr, prosiectau a gwybodaeth gyffredinol.

Cewch gipolwg ar Adroddiad Blynyddol GCT yma 

Cynllun Strategol GCT

Mae’r ddogfen hwn wedi ei ddatblygu gan fwrdd cyfarwyddwyr GCT a staff. Mae’n esbonio sut mae GCT yn bwriadu dod yn sefydliad cymunedol sydd yn gynaliadwy, bywiog ac yn annibynnol dros y 5 mlynedd nesaf.

Am ragor o wybodaeth, gwasgwch ar y dolenni isod.

Gwaith Tlawd gan Dave Horton

Mae’r nifer o bobl sydd yn gweithio ond o hyd yn cael profiad o fyw mewn tlodi yn creu rhan gynyddol o’r cyfanswm o bobl sydd yn byw mewn tlodi yn y DU. Bwriad yr ymchwil hwn oedd archwilio nodweddion tlodi mewn gwaith yng nghyd-destun newidiadau yn farchnad llafur a lles. Yn benodol, y bwriad oedd cael fynediad i brofiadau, barnau ac uchelgeisiau’r rhain oedd yn cael profiad ‘gwaith tlawd,’ gyda’r amcan o wneud argymhellion am ymchwil pellach ac ar gyfer datblygiad mewn polisi ac arferion ar lefel lleol yn ogystal â chenedlaethol.

Am ragor o wybodaeth, gwasgwch yma

Oes le i ddatblygiad cymunedol yng Nghymru?

Adlewyrchu ar 6 mlynedd o Cymunedau’n Gyntaf o fewn Trelái a Chaerau, Dave Horton (Cyhoeddwyd y bapur hwm gan Ideas Wales yn 2012)

Y fflam yn fflachio

Rwyf yn ysgrifennu hwn yn ystod yr wythnos yn dilyn y Gemau Olympaidd Llundain 2012. Fel y mwyafrif, roeddwn yn rhwymedig i’r soffa ac wedi gludo i’r teledu trwy gydol yr holl beth, yn gwylio pobl eraill yn rhoi pob gewyn ar waith. Roeddwn yn ddwli ar y teimlad o ddynoliaeth gyffredin ac ewyllys da, y straeon bach dyddiol ynglŷn ag ymdrech ac aberth, buddugoliaeth a thrasiedi. Doedd e ddim wastad yn edrych pe bae’n troi mas fel hyn… mwy yma

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

X