Communities For Work

communities-for-work-landscape

Mae Cymunedau am Waith yn rhaglen Llywodraeth Cymru, a chefnogwyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, ac yn bartneriaeth rhwng Cymunedau’n Gyntaf a’r Adran Gwaith a Phensiynau.

Mae’ch ymroddiad ar y rhaglen yn ddewisol, ond mae yna ystod o fanteision i chi os ydych chi’n dymuno.

Medrwn ni rhoi help ychwanegol i chi i ddarganfod hyfforddiant sydd yn berthnasol i waith, ac eich cefnogi gydag unrhyw rhwystron rydych chi’n wynebu sy’n eich atal chi rhag darganfod gwaith.

Os nad ydych yn gymwys i dderbyn ein cymorth drwy’r rhaglen CaW, fe fydden ni’n eich cyfeirio chi at sefydliadau eraill all helpu.

european social fund logo

communities-for-work-landscape

Communities For Work is a Welsh Government Programme, supported by the European Social Fund (ESF) and is a partnership between Communities First and the Department for Work and Pensions (DWP).

Your participation on the programme is totally up to you, but there are lots of benefits if you do.

We can give you extra help to find work related training and support you with any barriers that you may be facing finding work.

If we find you are not eligible for the CfW programme we can put you in touch with other organisations who can help.

arrow-roles-we-can-help

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

X